Статут товариства з обмеженою відповідальністю

200 грн.
170грн.

Статут необхідний для створення Товариства, визначення статусу органів його управління (директора, наглядової ради, зборів учасників) та учасників, а також встановлення загального порядку провадження господарської діяльності.

Товариство з обмеженою відповідальністю (далі "ТОВ") є найбільш розповсюдженою організаційно-правовою формою юридичної особи, що створюється іноземними і вітчизняними бізнесменами та інвесторами на території України для провадження господарської діяльності.

ТОВ означає, що юридична особа має відповідати наступним ключовим характеристикам: (1) один або декілька учасників (фізичних чи юридичних осіб); та (2) ціль створення - ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку; та (3) відповідальність кожного учасника обмежена розміром вкладу, внесеного ним до статутного капіталу ТОВ.

Переваги реєстрації ТОВ на етапі створення власного бізнесу є наступніими

(1) відсутність мінімального розміру статутного капіталу та внесків учасника; та

(2) простота та швидкість реєстрації ТОВ у державних органах; та

(3) відсутність жорстких вимог щодо регулювання щоденної діяльності ТОВ, подання фінансової та іншої річної звітності тощо.