Заповіт подружжя

240 грн.
100грн.

З метою юридичного оформлення волевиявлення подружжя (чоловіка та дружини) щодо розпорядження належним їм спільним сумісним майном на випадок смерті, таке подружжя має право скласти Заповіт подружжя. Складення Заповіту є правом, а не обов'язком подружжя.

Суть складення Заповіту полягає у вчиненні розпорядження лише щодо майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності: (1) майно, що набуте подружжям спільно під час зареєстрованого шлюбу; та/або (2) майно одного з подружжя, якому було присвоєно режим спільної сумісної власності.

Переваги складення Заповіту подружжя полягають у наступному:

(1) можливість спільно призначити будь-яку особу/осіб спадкоємцем частини чи всього свого майна, не залежно від того, чи є така особа/особи законними спадкоємцями за законом; та

(2) право спільно визначити перелік осіб, які позбавляються права спадкування майна за подружжям після смерті їх обох (без необхідності зазначення підстав такого усунення від спадкування); та

(3) можливість спільно призначити певну особу (не обов'язково із числа спадкоємців), яка буде відповідальною за виконанням розпоряджень подружжя, що викладені у Заповіті.