Рішення єдиного засновника про заснування ТОВ

50 грн.
23грн.

Розроблений проект Рішення єдиного засновника про заснування ТОВ (далі "Рішення") може бути використаний юридичною або фізичною особою (єдиним засновником) для створення та реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю (далі "ТОВ").

Звертаємо увагу, що цей документ НЕ може бути використано для прийняття єдиним учасником рішень з поточних питань діяльності ТОВ, і які не пов'язані із його ліквідацією, до прикладу, збільшення чи зменшення статутного капіталу, зміни назви чи адреси ТОВ тощо. Для вирішення цих та будь-яких інших поточних питань, не пов'язаних із ліквідацією ТОВ, необхідно скористатися Протоколом зборів учасників ТОВ.

Цей документ також НЕ може бути використано для прийняття рішення щодо ліквідації ТОВ, тому необхідно скористатися Рішенням єдиного засновника про ліквідацію ТОВ.

Важливо також відмітити, що проект цього Рішення використовують лише у випадку заснування ТОВ 1 (одним) засновникомЯкщо ТОВ створюється 2 (двома) і більше засновниками, необхідно скористатисяПротоколом про заснування ТОВ.

У запропонованому проекті документа єдиний засновник приймає рішення щодо наступних питань::

(1) створення ТОВ, визначення його найменування та місцезнаходження; та

(2) визначення розміру статутного капіталу, встановлення строків внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ, а також визначення оціночної вартості такого вкладу; та

(3) обрання виконавчого органу ТОВ; та

(4) затвердження статуту ТОВ, визначення особи відповідальної за виготовлення печатки ТОВ (за потреби); та

(5) визначення особи, яка буде відповідальною за проведення державної реєстрації створення ТОВ в Єдиному державному реєстрі, а також інші питання.