Договір дарування

50 грн.
25грн.

Договір дарування (далі "Договір") використовується для оформлення безоплатної передачі певного майна від однієї особи (далі "Дарувальника") у власність до іншої особи (далі "Обдаровуваний").

За Договором дарування у дарунок може бути передано наступне майно: житлові будинки, квартири, кімнати, земельні ділянкитранспортні засобиречі, визначені індивідуальними ознаками, та грошові кошти. Звертаємо увагу, що цей Договір НЕ може бути використано для дарування корпоративних прав/часток в статутних капіталах Товариств з обмеженою відповідальністю. В такому випадку необхідно скористатися Договором дарування корпоративних прав.

Обдаровуваним та Дарувальником за Договором можуть виступати повнолітні фізичні особи та юридичні особи (якщо тільки їх установчими документами не встановлено пряму заборону щодо укладення договорів дарування). Якщо повнолітня фізична особа (Дарувальник) перебуває у зареєстрованому шлюбі в дату укладення цього Договору, Дарувальнику необхідно отримати згоду іншого подружжя на укладення цього Договору.

У запропонованому шаблоні сторони Договору мають змогу визначити наступні важливі умови:

(1) момент передачі дарунка (в дату укладення договору, в окремо дату у майбутньому чи після настання визначеної події у майбутньому);

(2) детальні характеристики дарунка (колір, розмір, площу, габарити, оціночну вартість тощо);

(3) взаємні права та обов'язки сторін Договору, а також інші важливі положення.
 

Укладення Договору неповнолітньою особою

Дарувальником або Обдаровуваним за Договором можуть також виступати неповнолітні фізичні особи, від імені та в інтересах яких діють їх законні представники - батьки, опікуни або усиновлювачі.

Якщо Дарувальник є неповнолітньою особою, перед укладенням цього Договору його законному представнику необхідно отримати відповідне письмове погодження на укладення Договору від територіального органу опіки та піклування за місцем проживання такої неповнолітньої особи. Таке погодження не вимагається, якщо неповнолітньою особою є Обдаровуваний.